Home » Business » Entrepreneurship » Hoe u waarborgt dat de technologische migratie van uw bedrijf vlekkeloos verloopt

Hoe u waarborgt dat de technologische migratie van uw bedrijf vlekkeloos verloopt

Tech Page One

Hoe u waarborgt dat de technologische migratie van uw bedrijf vlekkeloos verloopt

 

In de natuur is migratie de fysieke verplaatsing van een bepaalde soort van het ene gebied naar het andere. Migratie is een alledaags aspect van het leven en vaak gebaseerd op seizoenen, de behoefte aan een gediversifieerde genenpool of (zoals bij mensen) zelfs culturele factoren.

Voor de informatietechnologie is migratie net zo belangrijk, maar de motivatie ervan is heel anders en het is gewoonlijk een complete reis die ons verder brengt als we het goed doen.

Waarom IT migreert

De stimuli voor IT-migratie komen voort uit de behoefte van bedrijven om nieuwe, sectorbrede veranderingen door te voeren (cloudcomputing en alomtegenwoordige mobiliteit zijn goede voorbeelden), maar ook uit nieuwe concurrentievoordelen die kunnen worden behaald met nieuwe softwareapplicaties (tools voor Customer Relationship Management en Enterprise Resource Planning zijn goede voorbeelden).

Hoe u waarborgt dat de technologische migratie van uw bedrijf vlekkeloos verlooptMaar niet-geplande migratie zonder een strategisch proces en duidelijke doelen is gevaarlijk in alle opzichten: voor dieren, mensen en hardware en software in gelijke mate. De waarheid is dat IT-transformatie een complex proces is dat getrainde professionals vereist, die zo goed mogelijk moeten worden ondersteund door gespecialiseerde consultingservices.

De basisfunctie waar alle bedrijven naar moeten uitkijken bij hun keuze van een migratiespecialist, is end-to-end beheer als kerncompetentie. Migratiesupportservices voor hardware en software moeten gaan van de allereerste vereisteninventarisatie en via implementatie door naar kwaliteitsbewaking, testen, afstemming en updates. Dit bereik is essentieel voor onze definitie van end-to-end in de context van technologiemigratie.

Daarnaast is de tijdcurvefactor belangrijk.

Migratie in het dierenrijk vindt één keer per jaar plaats op grond van de seizoenen. Migratie in het technologische rijk heeft een soortgelijk gedefinieerde ‘tijdcurve’, maar deze beslaat drie jaar. Het migratie- en vernieuwingsproces van de IT-infrastructuur van een bedrijf binnen vaste cycli van drie jaar, waarborgt dat we de Total Cost of Ownership (TCO) altijd omlaag kunnen brengen en de efficiëntie kunnen maximaliseren.

De implicaties van migratie in zeven punten

Dus wat zijn de implicaties die een typisch technologisch bedrijfsmigratieproject met zich meebrengt, en met welke factoren moeten we rekening houden?

1. IT-migratie betekent niet alleen dat we de hardware en software vernieuwen, het betekent ook datamigratie. Het is belangrijk niet het levensbloed van de IT te vergeten voordat we alles weghalen en vervangen.

2. Het is belangrijk de implicaties van nieuwe technologieën te leren begrijpen via workshops, PoC-tests (Proof of Concept) en emulatietechnologieën, als die beschikbaar zijn.

3. Bedrijven moeten hun bestaande IT-infrastructuur accuraat en gedetailleerd evalueren en controleren om kansen voor verbetering binnen het migratieproces te identificeren zodra dit wordt uitgevoerd.

4. Strategische planning van migratie is de enige manier om de druk op IT-bronnen te minimaliseren en de kosten onder controle te houden.

5. Sommige migratietaken kunnen wellicht volledig worden uitbesteed aan Migration-as-a-Service-modellen. Dit staat dichtbij de benadering met Consulting Workshops, maar is feitelijk verder reikend.

6. Migratie zonder prioritering is gokwerk. Waarom zou u het bedrijf aan risico’s blootstellen wanneer een meer geordende aanpak van projectplanning mogelijk is? Ook hier kunnen externe consultancyspecialisten deze rol spelen.

7. Migratie moet altijd worden ondernomen met het doel om de impact op de eindgebruikers zo klein mogelijk te houden. Op die manier kan het bedrijf zonder terugval voortgang boeken.

Zoals we hierboven opgemerkt hebben, moet bij migratie te allen tijde de nachtmerrie van weghalen en vervangen worden voorkomen, omdat dat tot inefficiëntie en zware dataverliezen leidt. Net zoals de vogels die elk jaar precies weten wat ze doen, mag u alleen naar het zuiden vliegen wanneer u weet waar u heengaat.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Business, Entrepreneurship