Home » Business » Productivity » Cloud, mobility, security en big data: de grote 4 voor bedrijfsgroei

Cloud, mobility, security en big data: de grote 4 voor bedrijfsgroei

Tech Page One

747x325

Organisaties die niet strategisch investeren in nieuwe technologie voor cruciale bedrijfsonderdelen lopen het risico groeikansen te missen. Dat is een van de belangrijkste bevindingen uit een recent onderzoek van Dell. Daarin wordt gesteld dat investeringen in technologie niet alleen de operationele efficiëntie kunnen verbeteren, maar ook een indrukwekkende omzetstijging kunnen opleveren.

Deze onderzoeksresultaten komen uit de tweede jaarlijkse Global Technology Index (GTAI 2015) van Dell. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek onder 2.900 business en IT-beslissers in mid-market organisaties (100 tot 4.999 medewerkers), verdeeld over meerdere markten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië. Het onderzoek is opgezet om een beter begrip te krijgen van de factoren die de adoptie beïnvloeden van belangrijke technologische ontwikkelingen, zoals cloud, mobility, big data en security. Bedrijven die deze technologie nog niet op grote schaal adopteren, moeten zich zorgen maken. Uit het onderzoek blijkt dat bij bedrijven, die actief investeren in deze vier grote technologieën, de omzetstijging gemiddeld 53 procent hoger ligt.

Article Image 1

Het is misschien hoog tijd om eens serieus na te denken wat technologie voor uw organisatie kan betekenen, nu en in de toekomst. Net zo belangrijk is te onderzoeken wat uw concurrenten doen op technologiegebied en welk concurrentievoordeel dit ze kan opleveren.

Cloud vergroot efficiëntie en omzetgroei

De adoptie van cloudtechnologie heeft de potentie om de organisatorische en operationele efficiëntie te verbeteren. De respondenten in het onderzoek noemden als de drie belangrijkste voordelen:
• Kostenbesparing (42 procent)
• Efficiënter werken (40 procent)
• Betere inzet IT-middelen (38 procent)

Maar nog mooier dan al deze voordelen: het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die actief van de cloud gebruikmaken, een veel hogere omzetgroei hebben. Dit is een toename van 46 procent voor on-premise cloud en 51 procent als er off-premises cloudtechnologie wordt gebruikt.

Article Image 2

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat cloudadoptie grotendeels wordt gedreven door de verwachting van een hogere organisatorische snelheid en een betere medewerkerstevredenheid. Samen met die hogere omzetgroei, zou dat genoeg moeten zijn om iedereen over te halen die nog twijfelt over de cloud.

Mobiliteit stimuleert groei

Organisaties die een mobiliteitsstrategie voeren, zien ook een omzetgroei door de verhoogde efficiëntie, de verbeterde bedrijfsprocessen en dankzij minder papierwerk. De studie wijst uit dat de bedrijven die mobiele technologie gebruiken een 44 procent hogere omzetgroei hebben dan bedrijven die dat niet doen. Het effectief inzetten van een BYOD-programma kan bovendien voor een nog meer indrukwekkende omzetgroei zorgen van 53 procent.

De resultaten op het gebied van mobiliteit zijn helaas enigszins vertroebeld. De effectiviteit van BYOD wordt namelijk beperkt door de angst voor potentiële beveiligingsproblemen als gevolg van het toestaan van zakelijk gebruik van persoonlijke mobiele devices.

Article Image 3

De opmerking dat het enthousiasme voor BYOD afneemt, zal voor velen een verrassing zijn. Het gebruik van persoonlijke mobiele devices op de werkvloer kreeg de laatste jaren immers bijzonder veel aandacht. Mogelijke redenen hiervoor zijn wellicht de lagere kosten voor mobiele apparaten en de behoefte van bedrijven om meer controle uit toe oefenen op de toegang tot de bedrijfsmiddelen. Ik ben heel benieuwd hoe medewerkers zonder BYOD-beleid zich voelen, en of het gebruik van Shadow IT hierdoor zal stijgen.

Grote omzetgroei door big data

Het onderzoek toont verder aan dat organisaties die het gebruik van big data omarmen, gemiddeld een 50 procent hogere omzetgroei hebben dan degenen die dat niet doen. Op zich is dat niet verrassend. De integratie van big data in de bedrijfsvoering en het gebruik van data om strategische beslissingen te nemen, is steeds gangbaarder voor bedrijven van elke omvang. De respondenten van het onderzoek onderschrijven dit. 41 procent zegt dat big data heeft geresulteerd in verbeterde targeting en een verhoogde ROI van hun marketinginspanningen.

Ook niet verwonderlijk is dat er nog veel werk te verzetten is op dit gebied. De vooruitgang bij het volledig benutten van de kracht van big data is op zijn zachtst gezegd nog bescheiden. Bijna de helft (44 procent) van de respondenten geeft aan nog steeds niet te weten wat de beste manier is om waarde te halen uit de overvloed aan informatie die zij tot hun beschikking hebben.

Laten we eerlijk zijn; de wetenschap van big data staat nog steeds in de kinderschoenen. Maar als we de resultaten van het onderzoek van Dell mogen geloven, dan hebben de bedrijven die daar verder mee zijn de potentie om hiermee spectaculaire omzetstijgingen te realiseren.

Veiligheid als concurrentievoordeel

De uitdagingen voor de digitale beveiliging van bedrijven zullen ongetwijfeld stijgen voor alle organisaties. Veel van hen zien inmiddels in dat het strategisch investeren in security een concurrentievoordeel kan opleveren, in plaats van het te zien een last. Zoals de volgende infographic uit het onderzoek laat zien, denken bijna acht van de tien respondenten dat security ervoor zorgt dat de organisatie beter op marktsituaties kan reageren.

Article Image 4

Het resultaat is dat een toenemend aantal business managers van bedrijven vindt dat het invoeren van krachtige security-maatregelen meer vertrouwen geeft om te innoveren. En dit levert weer concurrentievoordelen op. Paradoxaal genoeg zijn de zorgen over security en de bijkomende kosten voor veel organisaties tegelijk ook de grootste obstakels voor de adoptie van cloud, mobile en big data.

Technologie bepalend voor omzet

Het GTAI-onderzoek toont een duidelijk verband aan tussen het gebruik van technologie en een daaruit voortvloeiende omzetgroei. De voordelen van strategisch investeren in ‘de grote vier’ technologietrends van cloud, data, mobile en security worden gezien als meer dan enkel efficiëntieverbetering en tijdsbesparing. Het gebruik van deze technologieën maakt middelen vrij die organisaties in staat stellen om te investeren in andere gebieden van het bedrijf. En dit kan weer een directe invloed hebben op de omzetgroei.

Verder blijkt uit het onderzoek dat business managers de adoptie van big data en mobiliteit bevorderen, terwijl projecten voor cloud en security meer raakvlakken hebben met IT-managers. Organisaties die de belangen van het C-level management op het gebied van big data en mobiliteit verenigen met het IT-team als het gaat om cloud en security, zullen in de toekomst het meest succesvol zijn. Een hogere productiviteit en meer winstgevendheid zijn hier duidelijk de grootste voordelen.

 

Shelly Kramer

Shelly Kramer

Shelly Kramer is mededirecteur van V3 Broadsuite, een marketingagentschap dat zich specialiseert in digitale ruimte. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring in marketing en als merkstrateeg richt zij zich op het leveren van geïntegreerde marketingoplossingen om bedrijven het web te laten gebruiken voor groei en winst. Ze is een expert in contentstrategie en -uitvoering, en koppelt sociale media aan zakelijke initiatieven. Ze is verschillende malen in Forbes genoemd — het meest recent als een van de Top 40 Social Selling Marketing Experts en Top 50 Social Media Influencers — en is half marketeer, half nerd, met een voorliefde voor cijfers waardoor ze razendsnel resultaat weet te boeken.

Laatste Artikels:

 

Tags: Productivity