Home » Business » Entrepreneurship » Regelgeving bestrijden met innovatie: de revolutionairen uit 1776

Regelgeving bestrijden met innovatie: de revolutionairen uit 1776

Tech Page One

Regelgeving bestrijden met innovatie: de revolutionairen uit 1776

 

De uitblinkende start-up-incubator 1776 is gevestigd in Washington D.C., de stad die doordrenkt is met Amerikaanse geschiedenis en wordt gekenmerkt door zijn Smithsonian, zijn monumenten en zijn herinneringen aan de Amerikaanse grondwet. Deze accelerator blinkt uit omdat het bedrijf gericht is op de toekomst in plaats van op het verleden van het land en omdat het een start-up-cultuur naar de hoofdstad brengt.

In het kantoor van 1776 (dat zich op een paar straten van het Witte Huis bevindt) zijn op iedere willekeurige maandagochtend in hoody’s gehulde ontwikkelaars op treadmill desks druk bezig met programmeren, zijn communitymanagers in de weer met het herschrijven van hun zakelijke ontwikkelingsplannen en straalt het geheel de onmiskenbare energie van ondernemerschap uit. Het is een heel andere wereld dan die van de nette pakken en de bureaucratie die zo kenmerkend zijn voor Washington.

De meer dan 200 start-ups die zijn ontstaan op deze campus en technologie uit de privésector benutten voor het openbaar welzijn, zijn betrokken bij vijf zeer sterk gereglementeerde sectoren. Ongeacht of het nu gaat om onderwijs, duurzaamheid, gezondheidszorg of steden, al deze sectoren hebben zich vaak maar langzaam gemoderniseerd.


Het succes van deze ondernemers vereist ‘regulatory hacking’, de paradox om goed te kunnen laveren in een bureaucratische omgeving. Hiervoor moeten ondernemers vaak samenwerken met de federale instellingen die hun sector reglementeren. Maar de meesten proberen uiteindelijk die instellingen van buitenaf te veranderen.

Deze aanpak gaat gepaard met een constante spanning tussen samenwerken met de federale overheid en proberen daar alles radicaal te veranderen. Het is deze spanning die aan 1776 een uniek gevoel van establishment met een speciaal tintje geeft.

We hebben de revolutionairs zelf opgezocht om te zien hoe zij omgaan met de unieke uitdagingen die ondernemerschap stelt in sterk gereglementeerde sectoren.

Studieleningen radicaal veranderen

Regelgeving bestrijden met innovatie: de revolutionairen uit 1776Manu Smadja is in Frankrijk geboren en heeft gestudeerd aan de University of Virginia. Zijn oversteek naar Amerika als student bracht enkele schokken met zich mee.

Naast de culturele verschillen, was Smadja vooral verbijsterd over de weinige financiële hulpbronnen die voor internationale studenten beschikbaar waren. Hij vond wat willekeurige baantjes op de campus om te overleven en was verder afhankelijk van zijn ouders, een luxe die niet veel andere studenten zich konden veroorloven. Tien jaar later zag hij dat zijn zusje met dezelfde obstakels te kampen had.

Deze problemen zijn wijd verspreid, ondanks dat er momenteel bijna een miljoen internationale studenten in de VS zijn, iets meer dan vier procent van het totale aantal studenten.

“Banken verstrekken geen leningen aan internationale studenten omdat ouders zonder Amerikaanse kredietbeoordeling een lening niet kunnen medeondertekenen”, legt Smadja uit. “En zelfs als ze het geluk hebben een volledige beurs te krijgen, moeten ze zelf hun maaltijden, onderdak en verdere kosten voor levensonderhoud betalen.

De observaties van Smadja waren de katalysator voor MPOWER Financing, een start-up die leningen verstrekt aan veelbelovende studenten die niet voor traditionele financiering in aanmerking komen.

Zoals iedere kapitaalverschaffer, is MPOWER op zoek naar studenten met een potentiële hoge return on investment. Maar anders dan andere kapitaalverschaffers kijken ze niet naar de kredietgeschiedenis om een schatting van de ROI te maken. Stagemogelijkheden, de vooruitzichten op werk die een opleiding biedt en de reputatie die een opleidingsinstituut heeft, zijn de gegevens die MPOWER gebruikt. Geen kredietbeoordeling. Geen medeondertekenaar. En de rente begint bij 7,99%. De meeste privékapitaalverschaffers hanteren een rente van 5 tot 12%.

Met een maandelijkse afbetaling van $ 100 is het lage maandtarief vergelijkbaar met de betaling van een maandelijks mobiel telefoonabonnement.

Maar het doel van Smadja gaat veel verder dan het verlagen van de schuld van hard werkende buitenlandse studenten.

“We willen de manier waarop mensen denken over kredietrisico’s radicaal veranderen”, zegt hij. “Traditioneel werd krediet altijd gezien vanuit een historisch perspectief. Wij zien krediet als een traject.

“Wanneer je 21, 22 of 24 bent, heb je nog niet veel verleden. Daarom denken wij in plaats daarvan na over iemands toekomst.”

Via zijn ervaring bij Capital One en McKinsey voegt Smadja een achtergrond uit de traditionele financiële wereld toe aan zijn innovatieve kapitaalverschaffingsmethoden. Zijn loopbaan draait om de wereld van start-ups en is niet zonder tegenslagen geweest.

Zoals hij het zelf zegt: “Ik heb gekozen voor de enige baan waarin ik evenveel uren maak als een managementconsultant en geen geld verdien.”

Ondanks het gebrek aan inkomsten, ziet Smadja zichzelf niet terugkeren naar de financiële sector. Dat is in de eerste plaats omdat hij de dubbele doelstelling van zijn werk lonend vindt. “We worden gebeld door studenten die zeggen dat ze voor ons bidden, omdat we ze hebben geholpen hun studie af te ronden”, zegt hij.

En er is de aantrekkingskracht van de start-upcultuur. “Zodra je de smaak van het ondernemerschap te pakken hebt, is er bijna geen weg meer terug”, zegt Smadja.

Financiële opvoeding radicaal veranderen

Persoonlijke ervaring is vaak de drijvende kracht achter de sociale missie van de start-ups van 1776. Het bedrijf van Angel Rich is daar geen uitzondering op.

Rich komt uit een familie die al vier generaties in Washington woont en zich met de verkoop van verzekeringen bezighoudt. Rich heeft met haar familie mensen door het hele land thuis bezocht en daar vaak mensen ontmoet die problemen hadden met elementaire aspecten van hun persoonlijke boekhouding.

“Ze wisten niet hoe ze met hun geld moesten omgaan. Ze waren verward”, zegt Rich. “Mijn moeder moest ze helpen met het betalen van hun rekeningen, het maken van een budget of het schrijven van checks, dingen die toch gemakkelijk zouden moeten zijn.”

In het afgelopen jaar is maar 20% van de respondenten geslaagd voor een financiële test verzorgd door het American College of Financial Services.

En in een internationaal onderzoek uit 2014 onder 15-jarige scholieren uit 18 landen eindigde de VS tussen de 8e en 12e plaats wat betreft financiële kennis. Studenten komen tegenwoordig met goede rekenvaardigheden van school, maar hebben geen idee van wat een hypotheek is.

Het werk van Rich bracht haar niet alleen opnieuw in contact met haar stad, maar ook met dit probleem dat zij als kind uit de eerste hand had gezien. Ze is CEO en oprichter van The Wealth Factory, dat een financieel kennisspel (Wealthy Life) verkoopt voor basisscholen en volwassenenonderwijs.

In het recente Common Core-initiatief is financiële kennis opnieuw op de voorgrond gesteld om de tekortkomingen in de VS op dat gebied weg te werken, maar door de rigiditeit van standaardlesprogramma’s is er weinig ruimte om leerlingen daarbij te betrekken. Dat is precies waar Wealthy Life een rol speelt.

Profiterend van de populariteit van ‘gamification’ op het gebied van onderwijstechnologie gebruikt Wealthy Life spelletjes om financiële basiskennis minder verwarrend en veel minder saai te maken. Uit een recent onderzoek door de School of Information Technology van de Kaplan University is gebleken dat ‘badging’ (de visuele representatie van prestaties tijdens een online cursus) de aandachtsspanne met 17% verlengt. En 60% van de gebruikers koos ervoor een ‘uitdagingsprobleem’ te voltooien om een badge te verdienen.

Wealthy Life repliceert het succes van dit soort ‘gamification’-onderzoeken en past het toe op elementaire persoonlijke boekhouding. Rekeningen betalen, budgetteren, betaalrekeningen beheren, dat zijn essentiële vaardigheden die Rich kinderen en volwassenen aanleert met haar producten.

En Wealthy Life is niet alleen actief in de VS. “Onze missie is iedereen in de hele wereld gelijke toegang te verschaffen tot hoogwaardige financiële kennis”, zegt Rich. Dat doel is niet zo ver weg meer. Dankzij een recent partnerschap met PenPal Schools komen de modules voor financieel onderwijs beschikbaar in meer dan 80 landen.

1776 heeft daarbij een essentiële rol gespeeld. In de drie maanden dat Wealthy Life op de campus van Washington D.C. actief geweest is, zijn er 15.000 gebruikers bijgekomen en is het programma door 480 federale instellingen in heel Washington overgenomen.

Ironisch genoeg heeft Rich van haar ervaring met Wealthy Life bij 1776 geleerd dat je met geld alleen zover kunt komen wanneer je in een groeifase zit.

“Contacten zijn belangrijker dan geld”, zegt Rich. In plaats van voortdurend naar kapitaal te zoeken, heeft ze ontdekt dat wanneer je je richt op de kwaliteit van je product, dat je naar het geld leidt.”

Online authenticatie radicaal veranderen

Blake Hall en Matthew Thompson zijn Army Ranger-veteranen, Harvard Business School-alumni en medeoprichters van ID.me. Als soldaten die hebben gediend in Irak en Afghanistan, voegen ze een uniek militair perspectief op beveiliging toe aan de wereld der start-ups. En als ondernemers hebben ze een moeilijk te overtuigen klant gehad om hun product te valideren: de federale overheid.

Hun idee voor ID.me was simpel. Retailers bieden talloze kortingen voor militairen en veteranen. Maar nu winkelen steeds minder plaatsvindt in gewone winkels, is er voor veteranen geen manier om hun militaire referenties te laten controleren en van de kortingen gebruik te maken waar ze recht op hebben. Met ID.me hebben de oprichters een plaats gecreëerd om digitale identiteitskaarten voor militairen op te slaan. En dat is een primeur.

Daarvoor was niet alleen een goede ontwikkelaar nodig, maar ook vertrouwen van en toegang tot de overheid. ID.me heeft dat zonder meer voor elkaar gekregen. Het is momenteel een van de drie bedrijven met een federale FICAM Level of Assurance Three-certificatie, de hoogste overheidsgoedkeuring voor online identiteitsauthenticatie. Om dit in een context te plaatsen: een van de drie andere bedrijven is de draadloze grootmacht Verizon. De meeste banken hebben niet meer dan een certificatie van niveau twee.

“Onze goede relatie met de overheid is de danken aan de militaire contacten van onze oprichter en is verder versterkt via de contacten en het netwerk waarover 1776 beschikt”, zegt James Pottenger, de COO van ID.me. “Maar toen we bij de overheid langskwamen met een potentieel revolutionair idee, reageerden ze daar ook heel positief op.”

ID.me bleef zijn positie in Washington en zijn relatie met de federale overheid versterken toen het een lucratief overheidscontract in de wacht sleepte om zijn software toe te passen op Connect.gov, een SSO-website voor alle overheidsdiensten die vorig jaar is geopend en bij verdere uitbreiding onder andere bedoeld is voor persoonlijke dossiers, belastingopgaven en medische dossiers.

ID.me heeft zijn services sindsdien verder uitgebreid en biedt nu ook identiteitsverificatie voor studenten, docenten en eerstehulpdiensten. Maar dat is nog niet alles.

“Identiteitsauthenticatie is een universeel probleem. Iedereen meldt zich dagelijks meerdere keren bij websites aan” zegt Pottenger. “Omdat fraude steeds vaker voorkomt, vraagt de burger om veranderingen. ID.me hoopt die veranderingen te bewerkstelligen en de online wereld betrouwbaarder en efficiënter te maken.”

‘Waar de revolutie begint’

Van hacks en crashes tot geboycotte programma’s, de federale overheid is veelvuldig bekritiseerd vanwege haar conservatieve instelling. Door overheidswerkzaamheden binnen sterk gereglementeerde sectoren uit te besteden en door te geven aan start-ups, hoopten Donna Harris en Evan Burfield deze stagnatie ongedaan te maken.

MPOWER, The Wealthy Life en ID.me zijn tegenhangers van de federale instellingen Sallie Mae, het Pentagon en het Ministerie van Onderwijs. 1776 heeft een Silicon Valley-model overgeheveld naar de legendarische kantoren van de deze federale instellingen.

En dat is niet zomaar.

De ondernemers van 1776 hebben meer dan een bedrijfsmodel: ze hebben een missie. Ondanks hun sterk uiteenlopende doelen en methoden is elke oprichter onophoudelijk bezig de status quo uit te dagen en die missie te realiseren.

“Het gaat hier veel minder om de volgende app of technologische vernieuwing. Dat is een groot verschil met Silicon Valley”, zegt Smadja. “Mensen hebben een passie voor meerdere doelen. Ze willen sociale verandering bewerkstelligen, niet alleen technologische vooruitgang.”

Of zoals Harris het trots zegt: “Je zult hier geen Angry Birds of Instagram vinden.”

De slagzin van 1776 is: “Waar revolutie begint”. En de incubator vat dat serieus op. Daardoor is deze campus een nieuwe spil van vooruitgang in de hoofdstad geworden.

“Mensen zijn altijd naar Washington gekomen om de wereld te veranderen”, zegt Harris. “Maar in het verleden betekende dat dat je naar Capitol Hill of een denktank ging.

“Tegenwoordig betekent het dat je een bedrijf start dat de uitdagingen kan aanpakken die deze instellingen niet hebben kunnen oplossen.”

 

 

Andrew Deck

Andrew Deck

Andrew Deck is een journalist uit Tokio en is gespecialiseerd in technologie, wetenschap en ondernemerschap. Zijn werk is gepubliceerd in The Brown Political Review en The Brown Daily Herald.

Laatste Artikels:

 

Tags: Business, Entrepreneurship