Home » Business » Corporate Responsibility » Waarom de circulaire economie vraagt om het heroverwegen van ontwerp

Waarom de circulaire economie vraagt om het heroverwegen van ontwerp

Tech Page One

Waarom de circulaire economie vraagt om het heroverwegen van ontwerp

 

Voor veel mensen heeft ‘afval’ een specifieke betekenis. We gooien het weg omdat het geen waarde meer heeft voor ons. Maar wat als het dat wel zou hebben? Wat als er meer dingen werden ontworpen die opnieuw gebruikt of eenvoudig gerecycled kunnen worden? Wat als er meer dingen werden gebouwd met gerecycled materiaal? Wat als we niet meer ‘dingen’ nodig hadden?

Dit zijn enkele belangrijke vragen die voorstanders van de circulaire economie stellen; een andere manier van denken over het economische systeem.

Wat is de circulaire economie?

De eenvoudigste manier om de circulaire economie te begrijpen is te denken aan het tegenovergestelde: de lineaire economie. De lineaire economie is momenteel het dominante model: een verspillende lopende band van ‘take-make-waste’ in één richting waarin grondstoffen worden ontgonnen, omgezet in de producten die we gebruiken en daarna op vuilnisbelten terechtkomen of de economie op een andere manier verlaten. In een wereld waar de bevolking groeit, de consumptiegerichte middenklasse zich uitbreidt en de uitdagingen van klimaatverandering overal aanwezig zijn, kunnen we zo niet langer doorgaan.

De circulaire economie daarentegen hergebruikt en recyclet materiaal waardoor er minder afval geproduceerd wordt.

Als we naar het hele systeem kijken, alle materialen als waardevol beschouwen en overstappen naar nieuwe marktmodellen die de hoeveelheid hulpbronnen die nodig is verminderen, zien we dat de circulaire economie gebaseerd is op de productiviteit van hulpbronnen en hoe we het maximale kunnen halen uit wat we gebruiken. Afval wordt uit het systeem ontworpen.

Belangrijkste concepten

Waarom de circulaire economie vraagt om het heroverwegen van ontwerpRecycling en hergebruik spelen een belangrijke rol in de circulaire economie. Het gaat echter niet om het volmaken van een blauwe container. We moeten allemaal opnieuw nadenken over ontwerp en over de gehele levensduur van producten om de waarde die we kunnen halen uit alles dat er in gaat te maximaliseren. Door te ontwerpen met het oog op reparaties, hergebruik en recycling kunnen ingenieurs het circulaire systeem op gang brengen, waardoor het eenvoudiger wordt om materiaal te laten circuleren.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat recyclingbedrijven groeien en verweven zijn in het productieproces. Recycling heeft geen nut als deze materialen niet op een andere manier hergebruikt worden.

De overgang naar een circulaire economie zal echter niet slagen als we alleen recycling verbeteren. We moeten beter nadenken over hoe waarde wordt geleverd op de markt. Voorbeelden uit de deeleconomie: Car2Go – biedt auto’s die geboekt kunnen worden met een smartphone. Helpt bij het maximaliseren van de waarde van een voertuig door te profiteren van het feit dat de meeste mensen slechts een klein deel van de dag in de auto doorbrengen. Interface Carpets is een ander voorbeeld: ze verkopen geen tapijttegels maar leasen ze en nemen de versleten tegels terug om recyclen.

Technologie speelt een belangrijke rol. Dankzij cloudservices en mobiele technologie kunnen we al veel meer doen met gedeelde datacenterinfrastructuren. Ondertussen veranderen machine-to-machine-communicatie, het internet der dingen en de mogelijkheid om big data te verzamelen en te analyseren de manier waarop we hulpbronnen monitoren, efficiëntie identificeren en systemen opnieuw uitvinden.

Voordelen van een circulaire economie

Het goede nieuws is dat deze transformatie veel potentieel heeft. Het systeem moet lichter worden, maar dit moet bereikt worden met de materialen, niet met de menselijke arbeid. Sterker nog, de circulaire economie heeft innovatieve ondernemers nodig die nieuwe services bieden, gaten in de infrastructuur opvullen en andere nieuwe ideeën hebben voor het leveren van waarde.

The Ellen MacArthur Foundation, een leidende kracht in de circulaire economie, heeft geschat dat een volledige omschakeling een geschatte $1 biljoen aan waarde per jaar oplevert, terwijl de Britse overheid schat dat de overgang alleen al in Europa voor 400.000 nieuwe banen zou zorgen.

 

 

Stephen M. Roberts

Stephen M. Roberts

Stephen Roberts is Sustainability Marketing Manager bij Dell. In zijn rol promoot hij 'alles wat groen is' voor de aanbieder van technologische oplossingen, met een focus op de connectie tussen technologie en iets duurzamere uitkomsten voor het bedrijfsleven en de samenleving. Sinds zijn hulp bij de totstandkoming van America Recycles Day in 1997, heeft Stephen zich in zijn professionele carrière voornamelijk gericht op sociale kwesties en het milieu. Voordat hij toetrad tot Dell was hij Vice President bij EnviroMedia Social Marketing waar hij medeverantwoordelijk was voor het leiden van het PR- en reclamebureau.

Laatste Artikels:

 

Tags: Business, Corporate Responsibility