Home » Future Ready » Hoe de huidige werknemers de komende vijf jaar zullen veranderen

Hoe de huidige werknemers de komende vijf jaar zullen veranderen

Tech Page One

How today’s workforce will change in the next five years-Main

 

Naarmate IT is veranderd en vloeiender is geworden in haar behoeften en deliverables, moesten de werknemers ook veranderen en zich aanpassen aan dit nieuwe, vloeiende model.  Wat traditioneel was in het bakstenen kantoorgebouw, heeft nu plaatsgemaakt voor thuiswerkers en gegevens overal-modellen. Dit levert een moeilijke vraag op: waar zijn we over vijf jaar? Wanneer je thuiswerkers combineert met de digitale transformatie van bedrijven, worden de risico’s voor zowel het bedrijf als de werknemers duidelijk.  Bedrijven beginnen zich meer te richten op aan het internet gerelateerde technologieën voor zowel kernbedrijfsapplicaties als communicatie. Ze beseffen dat werknemers steeds meer thuis en onderweg gaan werken. De schaal van deze verandering kan zeer traumatisch zijn voor zelfs de meest progressieve bedrijven.

How today’s workforce will change in the next five years-BodyNatuurlijk zijn er technische uitdagingen voor het creëren van meer mobiele werknemers en het vergroten van het acceptatieniveau in IoT, Big Data en op cloud gebaseerde resources. Maar de werkelijke uitdaging wordt gevormd door het evenwicht tussen draagbaarheid, beveiliging en gemak. De volgende generatie IT-professionals die nu aan het ontstaan is, wordt gebouwd op een draagbare lifestyle. Deze werknemers zijn gewend aan deze 24/7-toegang op aanvraag vanaf hun apparaat en ze nemen deze zelfde verwachting en mentaliteit mee naar hun werk. Dit betekent dat het bedrijf kan kiezen: deze nieuwe werknemers en hun niet-traditionele eisen aanvaarden of proberen er een eind aan te maken en terug te keren naar een meer klassieke besturingsomgeving.

Zoals uit de geschiedenis blijkt, is het bijna onmogelijk om vooruitgang stop te zetten. Dus moeten bedrijven tegenwoordig niet proberen deze veranderingen te beperken of stop te zetten, tenzij ze natuurlijk van plan zijn hun faillissement aan te vragen. Het doel nu en in de toekomst is het vinden van de juiste oplossingen die voldoende flexibel zijn om deze nieuwe focus op draagbaarheid en gegevens overal-modellen mogelijk te maken, terwijl de problemen die hiermee in het digitale tijdperk gepaard gaan, tegelijkertijd worden opgelost.

Naarmate de traditionele items die onze bedrijven in het verleden altijd beschermden, geleidelijk vervagen, worden nieuwe technologieën doorgedrukt en wordt de aandacht gericht op het beschermen, beveiligen en behouden van bedrijfsgegevens onderweg.  Flexibele eindpunten voor gebruikers die onderweg verbinding kunnen maken met gegevens en applicaties, zijn niet langer een noodzaak, maar een vereiste. De gebruikers verwachten eenvoudigweg dat de gegevens en applicaties waar ze mee werken, beschikbaar zijn op alle platforms met hetzelfde functionaliteitsniveau. Er zijn transparante beveiligingsmaatregelen nodig die eindgebruikers in staat stellen toegang tot gegevens te krijgen en hier geen beperking op te leggen. De aandacht moet worden gericht op het in staat stellen van gebruikers, niet op beperking. Dit is een fundamentele verschuiving voor bedrijven en beleidsmakers moeten dit beseffen.

Verken de meest recente technologietrends en inzichten om goed bij te blijven. Klik hier om meer te weten te komen over het vandaag opbouwen van het personeel van morgen.

 

Clive Longbottom

Clive Longbottom

Clive Longbottom is al zo'n 25 jaar industrie-analist. Hij is opgeleid tot chemische engineer en ziet daardoor alles wat met processen te maken heeft. Clive werkte in verscheidene functies in middelgrote en grote organisaties, waardoor hij een goed begrip heeft van wat een organisatie nodig heeft. En dat is geen onstilbare technologiehonger. Clive kijkt overal naar, vanuit het oogpunt van "Wat doet dit voor mij, mijn team, mijn afdeling, mijn organisatie, de waardeketen?" Hierdoor onderscheidt hij de belangrijke, vaak basale technologieën van de meer elegante, maar minder bruikbare technologieën.

Laatste Artikels:

 

Tags: Future Ready, Workforce Transformation