Home » Technology » Software » Automatisering in de praktijk, hoe softwarerobots werken

Automatisering in de praktijk, hoe softwarerobots werken

Tech Page One

Computer Works

 

 

Het begrip van automatisering in software heeft wat verduidelijking nodig.

Softwareautomatisering is niet hetzelfde als automatische software. Softwareautomatisering is onze manier om automatische elementen binnen bredere softwaresystemen, softwareapplicaties, kleine softwareagents en bredere softwarearchitecturen te beschrijven. Deze elementen kunnen geprogrammeerd worden om gedefinieerde automatische reacties en besturingselementen te produceren op basis van de omgevingsomstandigheden binnen het bredere bereik van de totale operationele stroom.

Technologieanalysebureau IDC wijst ons erop dat we moeten beseffen dat er in de nabije toekomst meer gespecialiseerde en sterker geautomatiseerde beheertools zullen worden gebruikt in datacenternetwerken.

Als deze tools op intelligente wijze worden gebruikt, kan deze technologielaag a) verschillende onderdelen van de softwaregedefinieerde datacentertechnologiestack goed laten samenwerken en b) de nodige scheidingslagen aanbrengen tussen computing- en storageonderdelen in de totale IT-stack zodat de operationele efficiëntie wordt gemaximaliseerd.

Een opstapje naar automatisering

Employees in office lobbyIDC beschouwt de implementatie van gespecialiseerde tools als een opstapje naar end-to-end beheer en uiteindelijk automatisering. Het bureau stelt dat zodra ondernemingen de efficiëntievoordelen van dergelijke gespecialiseerde tools ontdekken, zij hun focus zullen richten op end-to-end beheer en automatisering.

IDC zeg: “Dit begrip is ook te zien aan de huidige automatiseringsniveaus bij algemene IT-infrastructuren en bij netwerken in het bijzonder. Het gebruik van automatisering, vooral bij datacenternetwerken, is hierbij hoger dan het gebruik van automatisering in de totale IT-infrastructuur.”

Waar automatisering te vinden is

Bedieningselementen van softwareautomatisering gaan onderdeel uitmaken van intelligente netwerkarchitecturen binnen het moderne softwaregedefinieerde datacenter. Waar bepaalde automatisering de taak krijgt belangrijke monitoring- en rapportagefuncties uit te voeren, zal verfijndere automatisering een basale vorm van herstelservice uitvoeren waar zich problemen voordoen.

Deze ‘problemen’ zijn mogelijk geen mechanische problemen; het is waarschijnlijker dat automatiseringsbedieningselementen taken toegewezen krijgen zoals de toedeling en kanalisering van data om knelpunten te voorkomen waar en wanneer die zich voordoen.

Automatisering als top-vijf factor

In het nieuwe en hedendaagse softwaregedefinieerde datacenter zien we automatisering naast vier andere belangrijke trends die een verschuiving van het paradigma betekenen. Samen zijn dit de top-vijf factoren die onze netwerken opnieuw vormgeven.

  1. Automatisering
  2. Softwaregedefinieerd netwerken (SDN)
  3. Netwerkvirtualisatie (waaronder NFV)
  4. Open netwerkstandaarden
  5. End-to-end infrastructuurbeheer

We kunnen redelijkerwijs verwachten dat ondernemingen SDN, open netwerken, virtualisatie van netwerkfuncties en de bijbehorende trends van automatisering en end-to-end infrastructuurbeheer snel zullen omarmen, zodra wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden bij zowel a) afzonderlijke toepassingen als b) de gehele markt.

Een ‘voorzichtige toename’ van automatisering

Volgens IDC wordt voor de toekomst overwegend een voorzichtige toename van automatisering verwacht. In een recente enquête stelde het analysebureau vast dat voor algemene IT 56% van de respondenten aangaf dat zij wat meer automatisering zouden implementeren. 3% zei dat zij veel meer wilden gaan automatiseren.

Zijn automatiseringsbedieningselementen dus werkelijk robots? In een soort gevirtualiseerde, abstracte, niet-fysieke softwaregedefinieerde wereld zijn ze dat inderdaad. Een eenvoudiger vraag is: zijn automatiseringsbedieningselementen een groeiend onderdeel van onze toekomstige netwerken? Het antwoord daarop is: ja.

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Software, Technology