Home » Technology » Converged Infrastructure » De eerste stappen in het softwaregedefinieerde universum

De eerste stappen in het softwaregedefinieerde universum

Tech Page One

De eerste stappen in het softwaregedefinieerde universum

 

Voor traditionele zakenmensen is het een flinke stap om te aanvaarden dat elk bedrijf nu ook een IT-bedrijf is. Maar zoals we weten, ligt data aan de basis van elk modern bedrijfsframework en draait de wereld vandaag om software.

Voor het softwaregedefinieerde bedrijf is er een scala aan efficiencymogelijkheden, nadat de beslissing is genomen om de bedrijfsactiviteiten over te brengen naar nieuwe cloudservices. Deze services worden geleverd door wat in feite softwaregedefinieerde datacenters (SDDC) zijn, maar dat gaat mogelijk niet zonder slag of stoot.

Geen halve maatregelen

Voor de eerste planning van een meer softwaregedefinieerde bedrijfsvoering is een zekere mate van analyse en evaluatie nodig. In sommige gevallen is ook schifting noodzakelijk, dat wil zeggen dat we bij sommige oude elementen van de IT-stack de stekker eruit moeten trekken. Maar voordat we applicaties, apparaten of workflows uitfaseren, moeten we eerst door een traject van analyse en evaluatie.

De belangrijkste efficiencymogelijkheden van bedrijfsactiviteiten op basis van softwaregedefinieerde datacenteromgevingen ontstaan door de centrale weergave van, en controle over alle IT-elementen. In dit opzicht vereist de overstap naar een softwaregedefinieerde wereld dat we schaduw-IT, bloatware en andere technologie-aspecten identificeren die niet passen bij de werkelijke behoeften van het bedrijf.

Als een bedrijf elementen in zijn IT-functie heeft die niet goed integreren met het totale systeem, zijn deze elementen voor de hand liggende kandidaten voor vervanging. Vervanging is een belangrijk onderdeel van migratie, maar toch blijft het belangrijk voorzichtig te zijn en zaken niet te rigoureus te vervangen.

Overwegingen met betrekking tot capabele capaciteit

De eerste stappen in het softwaregedefinieerde universumWe kunnen geen SDDC-centrisch bedrijf worden tot we weten hoeveel capaciteit onze IT-afdeling nodig heeft om te functioneren in termen van applicaties, computingvermogen, operationele coreservices en aanvullende lagen van service-intelligentie.

Het doel hierbij is een meer geautomatiseerde methode om de bronnen te leveren en beheren die het bedrijf gebruikt. We kunnen dit echter niet doen zonder prestatiebeheertools om onze huidige behoeften te evalueren.

Deze zelfde prestatiebeheertools (die bestaan in de vorm van verdere software) zijn ook cruciaal om het softwaregedefinieerde bedrijf efficiënt te laten draaien.

Het beheer van een complex en heterogeen bedrijf met meerdere leveranciers, clouds, virtualisatie en databases vereist een zekere hoeveelheid cloudbeheertools. Provisioning voor deze realiteit moet ook deel uitmaken van onze eerste stappen en plannen.

Uiteindelijk stappen we over van voornamelijk handmatig cloudbronbeheer naar automatisch cloudbronbeheer tijdens onze route naar het SDDC, maar het is belangrijk om te beseffen dat het inderdaad een hele reis is.

Configureer en leer

Fundamenteel bij de eerste planning is ook de configuratiefase. Een eerste systeemleertraject vindt plaats naarmate de softwaregedefinieerde basis van het bedrijf voorziet in de applicatie- en databehoeften. Om deze informatie vast te houden, bestaan specifieke tools. Voor de toekomst is het belangrijk om te blijven configureren, bewaken en beheren.

Er leiden vele wegen naar het softwaregedefinieerde bedrijf, maar we hebben wel een navigatiesysteem en we weten wat onze eindbestemming is. Met dat vertrouwen kunnen we nu onze motoren starten.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Converged Infrastructure, Technology