Home » Technology » Converged Infrastructure » De grondgedachte achter het softwaregedefinieerde datacenter

De grondgedachte achter het softwaregedefinieerde datacenter

Tech Page One

Innovations in technology

 

We vergeten zo makkelijk waarom we überhaupt zijn begonnen met het verkennen van de diepere kanalen en de architectuur van het softwaregedefinieerde datacenter. We richten ons dan wel op het uitleggen van hoe en waarom datastorage, computerverwerking en netwerkinformatiebronnen zich nu allemaal bevinden in een beter controleerbare omgeving; maar waarom hebben we ooit besloten om deze overstap naar een meer gevirtualiseerde en abstracte wereld te maken?

Het draait allemaal om de applicatie.

Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om de applicatie. Dat wil zeggen, het draait om het mogelijk maken van de applicaties waar ons bedrijfsmodel omheen is gebouwd, zodat deze met onbeperkte capaciteit kunnen werken en, op lager niveau, met de meest efficiënte capaciteit.

In de kern komt het neer op het creëren van een omgeving waar de applicatie zelf zijn bronnen kan beheren. Vanuit praktisch oogpunt moeten we benadrukken dat de netwerkengineers de werkelijke throughput van bronnen controleren, maar dat de applicatie in de softwaregedefinieerde wereld mogelijk belangrijker en efficiënter wordt.

Een nieuwe dynamische flexibiliteit

De grondgedachte achter het softwaregedefinieerde datacenter – BODY TEXT IMAGE (22)Het softwaregedefinieerde datacenter biedt ons een infrastructuurlaag voor computing die nieuwe dynamische flexibiliteit mogelijk maakt. Dat dynamische komt doordat we op programmatische wijze zowel de lagen van het netwerk in kaart kunnen brengen en vormgeven als de mechanische componenten, waaronder switches en gebieden die betrekking hebben op de informatie over en het beheer van automatisering.

Een inherent verbonden elastische dynamiek komt ook tot uiting in de mogelijkheid van het datacenter om connectiviteit, beveiligingsaspecten en het algehele prestatiebeheer te beheren. Deze functies verwachtten we vroeger als geïntegreerde hardwareonderdelen, maar vandaag de dag zijn ze beschikbaar door middel van software, zodat ze kunnen worden uitgevoerd op een meer gedefinieerde en gecontroleerde manier.

Doe nu eens een stap terug en vraag u af: waarom moeten we meer gedefinieerd en gecontroleerd werken? Waarom is dit nodig? Omdat we dankzij een meer modulair, meer gespecialiseerd, efficiënter en meer programmatisch configureerbaar netwerk een platform kunnen maken waar applicaties de elite van de IT-stack zijn. We herhalen het nog eens: het draait allemaal om de applicatie.

Eenvoudig besparen

Het is een eenvoudige rekensom: beter presterende applicaties staan gelijk aan betere klantenservice en die staat gelijk aan meer winst.

Nu we de voordelen van het softwaregedefinieerde datacenter online laten gaan, zijn de functies van DevOps-netwerkengineer en systeembeheerder van cruciaal belang, omdat zij de computingfabric waar ons bedrijfsmodel vanaf hangt vormgeven en beheren. In de praktijk betekent dit het ontwikkelen van een groot aantal elastisch toegepaste en intelligent gepartitioneerde bronnen in een dynamisch beheerde vermogenspool met een vastgelegde mate van programmeerbaarheid op afstand voor toekomstig beheer.

Softwaregedefinieerd bevat een heleboel hardware

Het softwaregedefinieerde datacenter wordt natuurlijk nog steeds uitgevoerd op hardware. Het zijn in feite juist de hardwareleveranciers die deze trend in kaart hebben gebracht en die nu hardware-appliances maken die worden geleverd met de vereiste hoeveelheid vooraf geïnstalleerde, gecertificeerde, geconfigureerde en geteste software-appliances om te voldoen aan de behoeften van het softwaregedefinieerde cloudcomputinglandschap dat aan het ontstaan is.

De conclusie die we hieruit kunnen trekken is deze: we kunnen bouwen aan een betere computingwereld voor onze applicaties wanneer we deze technologieën op de juiste manier ontwikkelen. Het is nog steeds niet eenvoudig, maar alles wijst erop dat applicaties in de toekomst zichzelf zullen terugbetalen.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Converged Infrastructure, Technology