Home » Technology » Big Data » De invloed van het IoT op bedrijven

De invloed van het IoT op bedrijven

Tech Page One

De invloed van het IoT op bedrijven MainImage

 

Door het Internet of Things (IoT) is er een duidelijke verschuiving ontstaan in de wijze waarop bedrijven gebruikmaken van informatie. Niet alleen apparaten en toepassingen, maar ook alledaagse objecten worden verbonden met netwerken om data te kunnen verzenden en ontvangen. Het IoT bevindt zich nog in een prille ontwikkelingsfase, maar de mogelijke impact ervan is enorm. Channelwederverkopers kunnen hierbij een sleutelrol spelen.

De trend staat aan de top van de hypecyclus van Gartner voor opkomende technologieën, zodat bedrijven er goed aan doen de mogelijkheden van IoT-technologieën te verkennen. Het is echter niet mogelijk te profiteren van het nieuwe tijdperk van connectiviteit zonder de uitdagingen ervan te overwinnen. Beveiliging, opslag en de vereisten voor realtime analyses vormen aanzienlijke obstakels.

Hoe kunnen ondernemingen optimaal van het IoT profiteren en welke invloed heeft dit op het bedrijf? In dit artikel wordt onderzocht hoe toonaangevende providers en channelwederverkopers bedrijven kunnen helpen de ontluikende IoT-markt te doorgronden.

Optimaal gebruikmaken van het IoT

De invloed van het IoT op bedrijven BodyTextImageArgus Insights heeft onlangs bekendgemaakt dat het IoT tussen januari en april 2010 meer dan 2,3 miljoen keer op Twitter werd genoemd. Berichten op de sociale media waren volgens de marktonderzoekspecialist zeer gericht op big data, vooral met betrekking tot informatieverzameling en beveiliging.

Het onderzoek toont aan dat, ondanks de hoeveelheid vermeldingen, geen enkele organisatie erin is geslaagd de leiding te nemen over deze markt. Hoewel er grote interesse is voor het IoT, lopen de meningen zeer uiteen over hoe deze markt zich zal ontwikkelen en hoe bedrijven de technologie kunnen benutten.

Volgens de cijfers van IDC waren de wereldwijde uitgaven op de IoT-markt in 2013 al gestegen tot $ 1,9 biljoen. Het onderzoeksbureau voorspelt dat dit uitgavenniveau tot 2020 zal oplopen tot $ 7,1 biljoen. Organisatieadviesbureau Accenture denkt dat de waarde die wereldwijd door het IoT wordt gegenereerd tegen 2030 al $ 15 biljoen of meer kan zijn.

Aanvullend onderzoek door Accenture toont aan dat bedrijven zich al sterk inzetten voor digitale technologie en erop gebrand zijn het IoT te verkennen. Bedrijven kunnen profiteren van IoT-technologieën om de analyses van hun sector te stroomlijnen en accuratere marketingplannen en klantprofielen te ontwikkelen. Hoewel connectiviteit tot hogere opbrengsten kan leiden, zijn er ook uitdagingen.

Omdat er steeds meer aan het netwerk wordt verbonden, moeten IT-beheerders een bijna oneindige hoeveelheid apparaten en sensoren beheren. Omdat het netwerk gegevens van steeds meer verbonden apparaten moet verwerken, moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun breedbandnetwerken de toenemende vraag aankunnen.

Organisaties zullen worden overspoeld met informatie. Succesvolle bedrijven zullen gebruikmaken van de specialistische kennis en ervaring van channelresources om de uitdagingen van het opslaan en analyseren van data te overwinnen en zakelijke inzichten te verwerven.

De gevolgen van het IoT voor bedrijven

Beveiliging is essentieel voor firma’s die het meeste uit het IoT willen halen. Elk mogelijk eindpunt in de buitenwereld kan een toegangspoort vormen voor hackers. Volgens Esther Shein wordt netwerkbeheer cruciaal en moeten bedrijven investeren in tools om verbindingen te bewaken en te controleren. Partners die zich sterk bewust zijn van standaarden, protocollen en API’s, worden zeer belangrijk.

Opslag wordt een groot aandachtspunt. Interne systemen moeten een grote capaciteit hebben en goed beveiligd zijn als organisaties te maken krijgen met een stortvloed aan data. Veel organisaties zullen zich voor de verwerking van IoT-informatie richten op de cloud. Desondanks hebben leidinggevenden vertrouwde partners nodig die ervoor zorgen dat het databeheer wordt gecontroleerd en dat de verwerking voldoet aan de plaatselijke wet- en regelgeving.

Een van de oplossingen is gebruik te maken van gedistribueerde netwerken, zodat IT-beheerders een groep computer-, opslag- en netwerkbronnen kunnen benutten voor het IoT. Dankzij deze gedistribueerde aanpak kunnen bedrijven bruikbare inzichten destilleren uit data die aan de rand van hun netwerken worden verzameld.

Vertrouwde providers, zoals Dell, hebben zich al aangesloten bij organisaties als het OpenFog Consortium, dat helpt werkbare standaarden te ontwikkelen voor deze nieuwe vorm van gedistribueerd computergebruik. Er bestaan ook andere open consortia, zoals ThingWorx, dat een platform biedt om applicaties te bouwen en uit te voeren in de verbonden wereld. Dell kiest voor een pragmatische aanpak van het IoT door IT-beheerders te helpen gebruik te maken van de apparatuur en de data waarover een bedrijf al beschikt en veilig te handelen op basis van analyses.

Mike Krell, analist bij Moor Insights & Strategy, erkent dat het niet gemakkelijk is om te handelen op basis van de grote hoeveelheid realtime informatie die het IoT oplevert. Dankzij baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van randanalyses kunnen bedrijven echter toch een concurrentievoordeel behalen. Volgens Krell kan informatie zo effectief mogelijk worden gestuurd en gebruikt door data aan de rand van het netwerk te analyseren. Als belangrijk hulpmiddel hierbij noemt hij de nieuwe Edge Gateway 5000 serie.

Het IoT blijft werk in uitvoering, maar het is duidelijk dat zakelijke klanten de unieke kans hebben om verzamelde data om te zetten in bruikbare inzichten. Het nieuwe tijdperk van connectiviteit brengt veel zorgen met zich mee over beveiliging, opslag en analyses. Door echter als een vertrouwde partner op te treden en gebruik te maken van uitstekende technische oplossingen kunnen channelwederverkopers helpen om de uitdaging van het IoT om te zetten in een nieuwe kans.

Referenties:

Over de hypecyclus van Gartner (in het Engels): http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217

Over de IoT-markt in 2020 (in het Engels): http://www.zdnet.com/article/internet-of-things-market-to-hit-7-1-trillion-by-2020-idc/

Over de IoT-markt in 2030 (in het Engels): http://www.techworld.com/blog/views-from-the-lab/driving-unconventional-growth-through-industrial-internet-of-things-3574177/

Aan het IoT-gerelateerde beveiligingsproblemen (in het Engels): http://www.cio.com/article/2895398/internet/3-reasons-to-be-wary-of-the-internet-of-things.html?page=2

Het IoT en beveiliging en opslag (in het Engels): http://www.computerweekly.com/feature/The-internet-of-things-is-set-to-change-security-priorities

Over Frog Computing (in het Engels): http://www.forbes.com/sites/janakirammsv/2016/04/18/is-fog-computing-the-next-big-thing-in-internet-of-things/#7ed787221be2

Over randanalyses (in het Engels): http://www.forbes.com/sites/moorinsights/2015/10/21/can-dell-make-analytics-at-the-edge-a-reality/#121f679e2758

Dell Referenties:

Consumentendata beschermen in het internet der dingen: http://www.techpageone.nl/technology-nl/consumentendata-beschermen-het-internet-der-dingen/

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels is als journalist gespecialiseerd in het bedrijfsleven en IT-leiderschap. Na een periode als redacteur bij CIO Connect en bij Computing schreef hij al voor verschillende organisaties, waaronder de Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing en Times Higher Education. Mark draagt ook bij aan CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform en CIOnNET. Hij heeft uitgebreide ervaring met hoe CIO's technologie gebruiken en toepassen in het bedrijfsleven.

Laatste Artikels:

 

Tags: Big Data, Technology