Home » Technology » Virtualization » De levensduur van uw huidige IT-infrastructuur uitbreiden

De levensduur van uw huidige IT-infrastructuur uitbreiden

Tech Page One

iStock_000044718556_Medium (1)

 

U ontmoet een collega in een lift en hij of zij klampt u aan voor een snel antwoord.

“Zeg, ik wou dat ik mijn CEO wat meer inzicht kon geven in hoe we de levensduur van onze huidige IT-infrastructuur konden verlengen. Total cost of ownership (TCO) is zo passé. We moeten fundamentele strategische stappen ondernemen en best practices toepassen.”

Een uitstekende oneliner

De levensduur van uw huidige IT-infrastructuur uitbreiden

U schraapt uw keel, pauzeert eventjes… en speelt dan uw troef uit.

“Luister, het draait allemaal om drie belangrijke elementen: consolidatie, virtualisatie en automatisering.”

Nu drukt u op de knop van de verdieping en laat u deze suggestie even bezinken. Dan kunt u gaan toelichten.

Consolidatie voor regeneratie

Serverconsolidatie is een belangrijke factor bij het bouwen van nieuwe IT-infrastructuren met lagere operationele kosten en een langere levensduur voor bedrijven van alle branches. Door workloads van verouderde servers te halen en ze te migreren naar nieuwe computers met multikernprocessors en verbeterde RAM, betere fysieke hardware-aansluitingen en een lager energieverbruik, zult u het verschil voelen en bent u op weg naar een veerkrachtige infrastructuur.

Serverconsolidatie omvat echter meer dan alleen upgrades. De grondgedachte is om hardware beter te gebruiken, dat wil zeggen dat een bedrijf met het juiste aantal geïmplementeerde uitrustingen (die op de meest efficiënte capaciteit draaien) voor de workloads die het moet verwerken. Meer is zonde en jaagt de kosten omhoog. Dat heeft dan weer een negatieve impact op de levensduur van de infrastructuur.

V voor victorie, virtualisatie 

Virtualisatie is uiteraard een andere manier om de sprong naar het cloudcomputingmodel van servicegebaseerde verwerking van applicaties en opslag te wagen.

Maar op het vlak van infrastructuur gaat dit onderwerp een stuk dieper. Dat wil zeggen dat fysieke servers zelf virtuele servers beginnen te worden, die gemaakt zijn in één grotere hardware-eenheid (in een private on-premises cloud), extern geleverd worden (als public cloudinstances) of als hybride combinatie van de twee.

Virtualisatie is een belangrijk onderdeel van de reis naar een lange levensduur van de infrastructuur.

Controlefactoren… automatisering

Automatisering en extern beheer is nauw verwant met virtualisatie en serverconsolidatie in de cloud. Het komt erop neer dat elementen van de IT-infrastructuur ingesteld, geïmplementeerd, doorverwijzen, gestroomlijnd en uiteindelijk uitgeschakeld kunnen worden vanaf een centrale beheerconsole door opgeleid beheerpersoneel.

Wat betekent dit allemaal? Implicaties en verantwoordelijkheden

Nieuwe methodes voor geconsolideerde virtualisatie met behulp van automatiseringsintelligentie ontstaan niet zonder planning. De inspanningen om de levensduur van de huidige IT-infrastructuur van een firma te verlengen, omvatten het ontwerp van een nieuw ondernemingsplatform. Er moeten nieuwe standaarden voor IT-beheertools opgesteld worden, technische drivers moeten gedocumenteerd en operationele aanbevelingen voor back-up, herstel en beveiliging moeten overeengekomen worden.

Uw elevatorpitch kon dus zijn: het draait allemaal om drie belangrijke elementen: consolidatie, virtualisatie en automatisering van nieuwe methodologieën op basis van tools die meetgegevensbeheer en afleveringsmethodologieën gebruiken die ontworpen zijn om het rendement te maximaliseren.

Maar dan zou u twee keer moeten ademhalen in plaats van één keer. Ga dus voor de eerste uitstekende oneliner en vervolg met de tekst hierboven.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Technology, Virtualization