Home » Technology » Mobility » Innovatie is hot – is jouw organisatie er klaar voor?

Innovatie is hot – is jouw organisatie er klaar voor?

Tech Page One

Innovatie is hot – is jouw organisatie er klaar voor 747 x 325

 

Innovatie is hot. Maar zoals met de meeste hot topics wordt er zoveel over gesproken dat het niet meer duidelijk is wat innovatie precies inhoudt en hoe innoveren eigenlijk mogelijk is. Het enige waarover iedereen het wél eens is: innovatie is enorm belangrijk.

Opvallend genoeg wordt de term ‘innovatie’ meestal gebruikt om huidige ontwikkelingen mee aan te duiden. Dit soort innovatie is enorm belangrijk voor de continue verbetering van producten en diensten maar wij moeten zeker ook kijken naar de ontwikkelingen die over vijf tot tien jaar zullen plaatsvinden. Dat doen wij ook bij Dell. Wij hebben een heel goed beeld van de toekomstige ontwikkelingen en praten daarom ook graag over de ‘Future Ready Enterprise’. Over hoe je jouw organisatie klaar kan stomen voor de toekomst. Waar moet je vooral rekening mee houden?

Wel de toekomst, maar geen science fiction

Als we naar de toekomst kijken, kunnen we zeggen dat technologie vooral een slimme partner zal worden waarmee je kunt sparren. Dat betekent voornamelijk twee dingen. Ten eerste gaat technologie dingen voor je onthouden en regelen. Er ontstaat daardoor tijd en ruimte om wezenlijke dingen te doen in plaats van het beheren van bestanden en projecten. Daarnaast zal technologie relevante data voor je analyseren en suggesties doen waardoor je betere beslissingen kan nemen met minder risico. Zo kun je dus autonomer werken.

Er zijn echter ook veel discussies gaande over deze kennisrevolutie. Mensen zijn bang dat steeds geavanceerdere technologie ertoe gaat leiden dat een groot aantal werknemers hun baan verliest. En inderdaad zullen er op grote schaal verschuivingen in de arbeidswereld plaatsvinden. Waar technologie tijdens de eerste golf van automatisering vooral eenvoudige taken en lichamelijk zwaar werk heeft overgenomen, gaat technologie in de toekomst ook denkwerk voor de mens verrichten. Dit zal beginnen met administratieve taken en zal zich steeds verder uitbreiden. De eerste gevolgen van deze ontwikkeling zijn al zichtbaar. De taken van bijvoorbeeld reisagenten, verkopers, belastingadviseurs, vertalers en tolken zijn al gedeeltelijk door technologie overgenomen.

Volgens mij is dit geen doemscenario, maar gaat het uiteindelijk vele positieve gevolgen hebben. Door als partner samen te werken met de mens gaat innovatieve technologie juist zorgen voor een verandering naar werkzaamheden waarbij een groot deel van de werkende massa veel meer tijd kan besteden aan creatieve en menselijke activiteiten. Daarnaast leert technologie de intentie van gebruikers te herkennen waardoor de interacties tussen mens en techniek veel intuïtiever worden. Zo wordt geavanceerde technologie toegankelijk voor een breed publiek. Een veel grotere groep mensen gaat dus – geassisteerd door technologie – zijn menselijke kennis, ervaring en creativiteit inzetten om op een veel plezierigere manier effectief zijn werk te doen.

Gezondheidszorg

Door de geschetste ontwikkelingen gaat iedereen profiteren van veel meer en veel betere persoonlijke diensten. Een goed voorbeeld hiervan is de gezondheidszorg. Van alle technologieën die op dit moment al beschikbaar zijn, gaan de cloud en Big Data de belangrijkste rol spelen in de toekomst. Enorme hoeveelheden medische data die in de cloud zijn opgeslagen kunnen daar door krachtige computers geanalyseerd worden. Hierdoor zijn inzichten in die data op elk moment toegankelijk voor medische professionals.

We zien nu al dat mensen door het gebruik van fitness trackers hun gedrag veranderen en zo gezonder proberen te leven. Het gaat hierbij om eenvoudige data van één apparaat. In de toekomst worden data van heel veel apparaten en services aan elkaar gekoppeld om tot een gedetailleerd en compleet beeld te komen en gaat er een wereld van mogelijkheden open.

Voordat je zelf iets in de gaten hebt, zal technologie al zwakke symptomen registreren. Dat wordt mogelijk gemaakt door de enorme rekenkracht van de cloud waar computers continu je fysiologie in de gaten houden. Bij kleine afwijkingen van je normale profiel wordt je situatie bijvoorbeeld vergeleken met je boodschappenlijst om te zien of je iets verkeerds hebt gegeten. Tevens wordt je situatie met actuele medische informatie van miljoenen patiënten vergeleken om een juiste diagnose te stellen. Zo kan er voortdurend worden bijgestuurd met bijvoorbeeld dieetsuggesties en aanpassingen in workout routines. Als er iets ernstigs aan de hand is, wordt ook de arts direct op de hoogte gesteld en krijgt een zeer compleet beeld aangeboden met relevante informatie over leefstijl, historie en actuele situatie van de patiënt. Doordat de arts het specifieke profiel van elke patiënt kan vergelijken met gelijksoortige gevallen over de hele wereld, kan hij samen met de patiënt aan een effectief en persoonlijk behandelplan werken. Voor simpele gevallen zal de technologie zelfs zonder tussenkomst van een arts aanbevelingen geven aan de patiënt.

Toch blijft de arts voorlopig nog de eindverantwoordelijke voor zijn patiënt. Hij zal bij alle serieuze gevallen de therapie, het aangepaste dieet etc. bepalen. Door artsen van de pure controle en analyse van medische gegevens te bevrijden, geeft technologie hen de tijd om zich  meer te richten op het menselijke aspect van hun werk. Zij kunnen zich beter gaan verdiepen in hun patiënten om samen met hen, de technologie, hun eigen ervaring, inzicht en creativiteit tot een voorstel te komen. De toegevoegde waarde van de arts verschuift van de juiste diagnose stellen (technologie maakt de kans op fouten veel kleiner) naar het persoonlijk maken van het behandelplan samen met de patiënt.

Op naar een nieuwe infrastructuur

Voor dit soort scenario’s hebben we een nieuwe infrastructuur nodig waarbij ontwikkelingen zoals social, big data, IoT, cloud en mobile samenkomen. Deze infrastructuur volgt op de lokale en mobiele infrastructuren die we al kennen. We hebben hierbij te maken met een revolutie die net zulke grote gevolgen zal hebben als de introductie van het internet. Het gaat om een slimme infrastructuur die grote hoeveelheden data van mensen en sensoren kan opslaan en interpreteren. Hier komen dan inzichten uit voort, die mensen aanleiding geven om te handelen. Ook zal de infrastructuur in staat zijn om gedeeltelijk autonoom te handelen. Denk bijvoorbeeld aan een slimme thermostaat of bezorgingen door drones. Dell is uniek gepositioneerd om dit soort ‘next generation platforms’ te leveren waarop moderne applicaties gebouwd kunnen worden.

De toekomst van apparaten

Hoe belangrijk de infrastructuur ook is, apparaten zullen in de toekomst een grote rol blijven spelen zoals blijkt uit het voorbeeld van de gezondheidszorg. Als technologie fungeert als slimme partner, moet die technologie wel kunnen begrijpen wat jouw intentie is. De apparaten moeten je intonatie, gebaren, uitdrukkingen, spraak, locatie enzovoort kunnen interpreteren. We zien hiervan al de eerste stapjes. Denk bijvoorbeeld aan spraak-gestuurde apparaten en slimme thermostaten. Bij Dell zijn wij volop bezig te bedenken wat deze volgende generatie apparaten moeten kunnen om je op een makkelijke en natuurlijke manier te laten werken.

Maak jouw organisatie future ready

Dit lijkt misschien allemaal toekomstmuziek. En toch zien wij de eerste ontwikkelingen hiervan al. Daarom moet je nu al beginnen om je organisatie future ready te maken zodat je later niet achter te feiten aanloopt. Het is dan ook belangrijk om te starten met een situatieanalyse. Weet waar je nu staat, en wat de volgende stappen zijn in jouw future ready journey. Wij hebben de Future Ready Index-tool beschikbaar voor je. Hiermee analyseren we jouw organisatie en brengen we een adviesrapport uit op basis van jouw behoeften. Zo helpen we jouw organisatie klaar te stomen voor de toekomst.

 

 

Michiel Knoppert

Michiel Knoppert

Michiel Knoppert is Creative Director voor Next Gen Producten en Europese Studio Lead bij Dell in Amsterdam. Sinds 2010 ontwikkelt hij nieuwe future-proof producten en ervaringen die de manier zullen veranderen waarop we computers gebruiken.

Laatste Artikels:

 

Tags: Mobility, Technology