Home » Technology » Converged Infrastructure » Nieuwe bedrijfsmodellen op basis van softwaregedefinieerde datacenters

Nieuwe bedrijfsmodellen op basis van softwaregedefinieerde datacenters

Tech Page One

Nieuwe bedrijfsmodellen op basis van softwaregedefinieerde datacenters

 

Het softwaregedefinieerde datacenter (SDDC) als een krachtige nieuwe motor voor bedrijven is iets dat voornamelijk voorkomt in de backend van IT-stacks. Deze bewering klopt, dit is inderdaad waar we de SDDC vinden. Echter is zijn impact ook stroomopwaarts voelbaar, en deze uit zich aan de frontlinie van de bedrijfsvoering.

Echt waar? Is dit een verhaaltje van server- en netwerkleveranciers die ons alleen maar willen overtuigen om meer apparatuur en servicecontracten te kunnen verkopen? Of berust deze bewering op meer dan dat?

Een beter programmeerbaar netwerk

Nieuwe bedrijfsmodellen op basis van softwaregedefinieerde datacentersWe kunnen redelijkerwijs zeggen dat een beter programmeerbare IT-netwerkfunctie het fundament legt voor flexibelere bedrijfsvoering voor elke onderneming die de softwaregedefinieerde technologieën omarmt.

Als de softwaregedefinieerde netwerkbasis van bedrijven beheerbaarder wordt, kan de mogelijkheid tot open innovatie in deze  beter programmeerbare wereld leiden tot de ontwikkeling van nieuwe applicaties en services waarmee nieuwe commerciële kansen benut kunnen worden.

Of, eenvoudiger gezegd: we kunnen onze IT-bedrijfsvoering veranderen wanneer me waar willen, zodat we meer impact hebben aan de frontlinie. Marketinggoeroes noemen zoiets een ‘snelle innovatie’, maar wij houden het liever op softwaregedefinieerde flexibiliteit.

Softwaregedefinieerde systeemkracht

Hoewel er bij het bouwen van softwaregedefinieerde datacenters rekening gehouden moet worden met de grote complexiteit, blijft dit in principe de verantwoordelijkheid van specialistische leveranciers waarmee we samenwerken.

Daarnaast is gebleken dat managementverantwoordelijkheden zoals certificering, tests, validatie en ratificatie van nieuwe applicaties en services sneller kan.

De reden hiervoor is dat we elementen uit de IT-stack hebben opgedeeld, gescheiden en uitbesteed waar in een niet-softwaregedefinieerde installatie meer beheertijd aan besteed had moeten worden.

Het draait allemaal om klanten

Zodra de SDDC’s volledig geïnstalleerd en online zijn, kunnen we ons richten op de ‘applicatievriendelijkheid’ voor zowel de gebruiker als de klant. Als we een bestendiger netwerk bouwen en gebruiken, kunnen we (in theorie) beginnen met uitbreiden van onze frontend werkzaamheden met gepersonaliseerde services en lagen.

En een tevreden klant zorgt immers voor een tevreden financiële afdeling?

Een diepere rijkdom

Er zijn diepere en meer verbonden niveaus van rijkdom die ook hieruit voortvloeien (en nog redelijk snel ook). Vooral als we data-analyse uitvoeren op het netwerk (ja, ook Big Data-analyses). Dit komt omdat we in de kern meer softwaregedefinieerde CONTROLE hebben.

Intelligentere data-analyses gecombineerd met een beter programmeerbar netwerk leidt (in theorie) tot financiële en operationele groei; een synergie die uit deze aanpak kan ontstaan.

Wat betekent dit allemaal?

Het positieve eindproduct van al deze softwaregedefinieerde datacenterproductiviteit (als we ze efficiënt inrichten) is een soepeler, responsiever en uiteindelijk zelfs winstgevender bedrijfsmodel voor elk bedrijf in elke bedrijfstak.

Natuurlijk, leveranciers zullen hun eigen draai geven aan dit onderwerp, maar softwaregedefinieerde technologieën zijn de werkelijkheid en er is veel te leren en winnen op dit gebied.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Converged Infrastructure, Technology