Home » Technology » Virtualization » Open wereld: open standaarden, flexibele IT en transformatie

Open wereld: open standaarden, flexibele IT en transformatie

Tech Page One

The World Is Yours

 

De industriële revolutie bracht ons de uitvinding van de automatische draaibank, wat de massaproductie van schroeven, moeren en bouten mogelijk maakte, waarmee we allerlei technische producten mee konden maken.

Plotseling kon iedereen ‘iets’ gaan maken. De onderdelen van industriële productie werden nu gedemocratiseerd, en in veel gebieden eveneens gestandaardiseerd. Met andere woorden, er kwam meer vrijheid in drie belangrijke faciliterende factoren:

  • Keuze
  • Innovatie en…
  • Vereenvoudiging

Als deze ontwikkeling vandaag de dag had plaatsgevonden, hadden we het waarschijnlijk een ‘paradigmaverschuiving’ genoemd, of zelfs een ‘nieuw platform’.

Open acceptatie

Open wereld: open standaarden, flexibele IT en transformatieVandaag de dag zien we de steeds groeiende acceptatie van open standaarden, open ontwerpen naast open source, Linux en open netwerken als een van de meest productieve manieren waarop IT (en verschillende bredere ontwerpen) zich kunnen ontwikkelen. Hoewel we nog steeds vasthouden aan een paar eigen kanttekeningen en uitzonderingen, heeft een open filosofie van een voor iedereen toegankelijk ontwerp-DNA zich snel verspreid.

Vanuit open standaarden bezien, kunnen we redelijk terecht aanvoeren dat bedrijven die een aanpak van op standaarden gebaseerde technologieën omarmen meer keuze hebben uit verkopers en flexibeler zijn in het creëren van oplossingen die aansluiten op hun specifieke behoefte.

Zoals beschreven staat in de whitepaper Dell Open Standards Brief (A Dell Networking Point of View), betekent een bereidheid om over te stappen op open standaarden en open netwerken dat bedrijven apparatuur kunnen beoordelen en aanschaffen op basis van flexibiliteit, in plaats van alleen maar naar de compatibiliteit te kijken.

De theorie is eenvoudig genoeg: door bereid te zijn om onze uitvindingen open te stellen voor anderen, kunnen we ons samen verder ontwikkelen met nieuwe flexibiliteit in een grotere industriële aanwezigheid.

Een dergelijke openheid doet niet af aan de mogelijkheid om winst te maken; het geeft ons juist de mogelijkheid om nieuw intellectueel eigendom te creëren omdat we allemaal:

  1. betere producten kunnen maken;
  2. betere service kunnen leveren; en
  3. aanvullende producten en diensten kunnen leveren die inkomsten genereren.

Transformeren betekent open gaan staan

Bedrijven die afstappen van gesloten, mogelijk ouderwetse en relatief eenzijdige, starre structuren, hebben nu de mogelijkheid om open standaarden te omarmen als de weg naar nieuwe flexibiliteit. Ook dit is geen ingewikkeld algoritme: de berekening en het diepere technologievoorstel zijn eenvoudig genoeg.

Nieuwe bedrijfsarchitecturen die ontworpen zijn rondom de principes van open waarden kunnen onderling verbinding maken, onderdelen uitwisselen en kerndatastromen aan elkaar koppelen. Een IT-systeem dat wordt aangedreven door Line-of-business en dat openheid stimuleert en rigiditeit afwijst, stimuleert verdere innovatie en meer flexibiliteit in een opwaartse spiraal.

Transformatie in de kern

In de open future-ready onderneming is transformatie onderdeel van de kern (of DNA) van het bedrijf.

  • Wanneer de gelegenheid zich voordoet kan de open onderneming zich daarop richten, een plan maken en dat uitvoeren.
  • Wanneer het onheil toeslaat is de open onderneming flexibel genoeg om te reageren, de schade te beperken en zich te herpakken.
  • Wanneer bedrijfsomstandigheden veranderen is de open onderneming klaar voor ingrijpende veranderingen en in staat om deze voortdurende en dynamische staat van beweging te omarmen.
  • Wanneer stabiliteit overheerst is de open onderneming in staat om te kijken hoe ze haar middelen verdeelt en deze te herverdelen voor optimale efficiëntie.

De weg naar technologie- of bedrijfstransformatie ligt natuurlijk niet opeens als bij toverslag open. Er zijn echter een paar belangrijke aanwijzingen uiteengezet voor ons allemaal.

Volgens de inzichten van Dell in Open Networking ligt er nu een nieuwe kans voor ondernemingen om “gebruik te maken van open-source tools op basis van standaarden, toepassingen en expertise op basis van unieke behoeften [in combinatie met] uitgebreid netwerkbeheer, integratie en automatiseringstools op basis van softwaregedefinieerde architecturen”.

Door deze over het algemeen onbetwiste waarheid aan te nemen kunnen we een netwerk bouwen dat dienst doet als een cruciale infrastructuur voor dagelijkse activiteiten en dat werkt als een strategisch middel om verdere innovatie te stimuleren. Een open aanpak betekent bovendien dat we een gemeenschappelijk model voor operationele activiteiten kunnen opzetten op zowel computer- als netwerkomgevingen met een sterke nadruk op tools op basis van Linux.

“Dit verandert de manier waarop organisaties hun producten en diensten leveren in de wereldeconomie,” zegt Dell.

Zoals beschreven staat in het paper Fifty Shades of Open Networking van Moor Insights & Strategy, “biedt Dell het breedste portfolio van open producten die keuze bieden uit SDN-implementatie. Bij alle nieuwe producten hebben klanten de keuze uit meerdere besturingssystemen, waaronder dat van Dell (geïnstalleerd in de fabriek) of andere opties die geïnstalleerd kunnen worden via ONIE. Dell neemt ook deel en draagt bij aan meerdere open netwerkprojecten. Het besturingssysteem van Dell, dat al meer dan 13 jaar wordt geïmplementeerd door web-scale gebruikers, dient bovendien als vangnet: hierdoor kunnen klanten profiteren van de snel bewegende sector en tegelijk zeker zijn van betrouwbaarheid.”

CAPEX naar OPEX

Dankzij nieuwe opties voor cloudcomputing voor de hosting van applicaties en storage op basis van service, kunnen ondernemingen zich losmaken van hoge CAPEX-kosten en zich richten op flexibiliteit door middel van OPEX.

De opkomst van zogenaamde big-data stromen (en hun verband met het Internet of Things) maakt het voor ons mogelijk om nieuwe analysefuncties uit te voeren op de data binnen de systemen van onze onderneming. Als we dit goed doen levert dit ons meer inzicht, praktische informatie en transformatie op.

Opeens beginnen we verstoringen op de markt en stopzettingen van producten en diensten een andere naam te geven; nu noemen we deze dingen positieve verstoringen.

Gaat het te ver om de zeggen dat het moderne bedrijf altijd slechts zo goed is als zijn IT? In een wereld waar elk technisch bedrijf dat gebruikmaakt van een automatische draaibank naast de moeren en bouten ook in technologie heeft geïnvesteerd… is dat waarschijnlijk niet teveel gezegd.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Technology, Virtualization