Home » Technology » Software » Re-engineering voor clientapplicatievernieuwing

Re-engineering voor clientapplicatievernieuwing

Tech Page One

iStock_000065277859_Medium (1)

 

Informatietechnologie verkeert voortdurend in een dynamische toestand. Deze fundamentele waarheid wordt steeds weer bevestigd, zowel wat de hardware als de software betreft.

Van de hardware weten we dat microprocessors zich ontwikkelen volgens de Wet van Moore en dat multi-core generaties steeds worden verfijnd en onderdelen continu lichter, dunner en duurzamer worden gemaakt.

We weten ook dat de softwareontwikkeling zelf een zeer iteratief proces is waarbij altijd sprake is van functietoevoegingen, functionele verbeteringen en servicediversificatie.

Verandering omarmen

Re-engineering voor clientapplicatievernieuwingTegenwoordig verdedigen we de mogelijkheid te kunnen aandringen op veranderingen in de IT-stack. Dat is wat Flexibel (met een hoofdletter F) betekent, en dat is waar Doorlopende levering (weer met een hoofdletter) om draait… En dat is de notie dat cloud computing in wezen afhangt van onder meer de mogelijkheid applicaties te wijzigen of te vernieuwen als er nieuwere versies beschikbaar komen die beter aan onze behoeften voldoen.

Wat dit allemaal oplevert, is het besef dat verandering een op zichzelf staande IT-discipline (of minstens een subdiscipline) is geworden.

Verandering als discipline op zich

Tegenwoordig zien we dat bedrijven aan re-engineering doen voor clientapplicatievernieuwingen die onderdeel vormen van bredere bedrijfstransformatieprogramma’s door te zoeken naar gespecialiseerde services ter ondersteuning van de uitvoering van aankomende taken. En leveranciers brengen dit soort consultancywerkzaamheden niet altijd in rekening.

Dell is bijvoorbeeld een bedrijf dat gratis client delivery services en workshops die gericht zijn op het geven van gratis deskundige advies aanbiedt. In dit soort omgevingen kunnen bedrijven adviezen over softwaremigratie krijgen van deskundige consultants die zich inzetten voor het terugdringen van de complexiteit binnen IT-architecturen.

Workshops van Dell zijn gericht op herontwikkeling- en migratiepraktijken die beginnen met de basismigratie van het besturingssysteem. Hierdoor weten we welke applicaties een upgrade nodig hebben om de infrastructuur van een bedrijf voor te bereiden op nieuwe functionaliteit, welke applicaties versnelling en prestaties nodig hebben, nieuwe beveiligingsfuncties of een nieuw applicatie-implementatieschema, ontworpen rondom de kerndoelstellingen van de line of business. In deze samenwerkingsworkshops van Dell kunt u belangrijke problemen identificeren voordat ze optreden en gemakkelijker aan de slag met het plannen van compatibiliteit en migratiegereedheid van applicaties en hardware.

Bedrijven die dergelijke mogelijkheden tot interactieve betrokkenheid omarmen, kunnen beginnen met het binnenbrengen van de ‘Dell Advantage’ wat betreft het leiderschap van het bedrijf op het gebied van technologie en services, zodat ze hun operationele effectiviteit en winstgevendheid op de lange termijn kunnen vergroten.

Een punt om te onthouden is dat we tegenwoordig een technologisch landschap zien waarin softwareplatforms van nature open en schaalbaar zijn. We weten dat er nu aanzienlijk minder differentiatie in de applicatielaag voor eindgebruikers is.

Neem het cloudmodel en Google Docs als voorbeeld. Het maakt niet uit op welk onderliggend besturingssysteem deze ‘service’ draait. Het is momenteel belangrijker om te weten welk apparaat het client-eindpunt vormt en of dit veilig en te beheren is. Deze factor is van grote invloed op de manier waarop we clientapplicatievernieuwingen moeten benaderen als deze van toepassing zijn.

In de toekomst moet IT-verandering in een wereld van open platforms een natuurlijker, meer strategisch geanticipeerd en geautomatiseerd proces worden. Totdat het zover is, zijn er voor herontwikkeling technieken nodig (u mag deze ook IT-engineering noemen ), en die zijn voorhanden in workshops. Laten we ons dus klaar maken voor de Dell Advantage

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Software, Technology