Home » Technology » Virtualization » Vier hoekstenen voor open netwerkstandaarden

Vier hoekstenen voor open netwerkstandaarden

Tech Page Page

Vier hoekstenen voor open netwerkstandaarden

 

We kunnen er niet omheen: netwerken zijn complex. Maar in deze stelling ligt een diepere waarheid: netwerken zijn ‘complex’ omdat ze architectonische nuances, specifieke synaptische verbindingsstandaarden, gedetailleerde transportmechanismen en procedurele regels en rubrieken hebben die de operationele doorvoer van data begeleiden.

Deze kenmerken van de netwerkarchitectuur zijn ontworpen om kracht en controle te bieden, maar voor hedendaagse systemen (waarvan vele een interconnectie met het web nodig hebben) is het idee van bedrijfseigen complexiteit in tegenstrijd met het ontstaan en de algemene verbreiding van open standaarden.

Een grondgedachte voor open netwerkstandaarden 

Nr. 1: webcentriciteit

Vier hoekstenen voor open netwerkstandaardenZoals hierboven al genoemd is het moderne netwerk een webgericht netwerk. Het internet is voornamelijk gebouwd op open netwerkstandaarden. Bovendien is het werk van het W3C altijd ontworpen om een open webplatform voor applicatieontwikkeling te definiëren dat ontwikkelaars in staat stelt om rijke, interactieve ervaringen te bouwen voor elk apparaat op basis van grote datastores.

De vier ‘megatrends’ cloud, Big Data, mobiliteit en social business zijn inherent onderling verbonden kanalen. Het is dus niet erg logisch om gesloten netwerkcontroles te bouwen rond deze hoekstenen.

Nr. 2: nieuwe flexibiliteit

Het veranderen van de manier waarop bedrijfsnetwerken functioneren is altijd al een zaak van lange adem geweest, die vooral werd uitgevoerd door een gespecialiseerd team van netwerkengineers. IDC wijst erop dat vandaag, nog aan het begin van het nieuwe millennium, de verwachtingen van netwerken anders zijn.

IDC zegt: “Wijzigingen moeten snel worden geïmplementeerd en bij voorkeur afgestemd op de behoeften van applicaties die zich door het netwerk bewegen. Ook de introductie van nieuwe services op het netwerk moet worden geautomatiseerd en versneld. Netwerken moeten dus veranderen van statisch naar dynamisch flexibel.”

Nr. 3: het tijdperk van ontkoppeling

Zoals IDC stelt in zijn whitepaper met de titel ‘Networks That Deliver Change: Key Trends and Transformation Insight for Future Proofing Your Network’, ondergaan netwerken een heel reële en belangrijke veranderingsperiode. Het analysebureau IDC betoogt dat netwerken waarschijnlijk het enige deel van de huidige ICT-omgeving zijn waar een nauwe koppeling van besturingssystemen en hardware de modus operandi is en waar leveranciersgebondenheid een echt probleem is.

Een diepgaande koppeling was slechts twee decennia geleden een positieve zaak in technologisch opzicht. Vandaag weten we dat ontkoppeling van computingbronnen cruciaal is als we op nieuwe manieren willen innoveren met geavanceerde architecturen die de veranderende rol van netwerken mogelijk maken.

Nr. 4: de veranderende rol van netwerken

Tegenwoordig bestaan netwerken voor het bieden van een functie die fundamenteel verschilt van de functie die hun voorgangers boden. Met algemene eindfuncties die gericht zijn op technologieën zoals realtime verwerking en methodologieën zoals Continuous Delivery (CD), staat de behoefte aan verfijndere netwerkcontrole centraal bij de bedrijfsactiviteiten.

Een breder en gelijkmatiger verdeeld niveau van netwerkbeheerbaarheid is nodig om het nieuwe, continue bijgewerkte netwerk online te krijgen en dit netwerk een voortdurende zakelijke relevantie te geven. Een volledig nieuwe benadering van het beheer van de netwerkinfrastructuur zorgt ervoor dat netwerkcontroles toegankelijk zijn in één continue ruimte, op basis van applicatieprestaties en -vereisten.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Technology, Virtualization