Home » Technology » Converged Infrastructure » Wat betekent digitale transformatie voor de IT-infrastructuur?

Wat betekent digitale transformatie voor de IT-infrastructuur?

Tech Page One

What does digital transformation mean for IT infrastructure-Main Article Image

 

Moderne bedrijfsleiders worden geconfronteerd met een keuze: ze kunnen optimaal profiteren van digitale transformatie of ze kunnen achterblijven. De impact van geavanceerde technologie is zodanig dat elk bedrijf en elke sector de kracht van verandering voelt.

CIO’s en hun collega’s in c-suite moeten, om te voorkomen dat ze door nieuwe marktbetreders worden ontregeld, gebruik maken van moderne digitale technologieën – zoals de cloud, analyse en mobiel – om hen te helpen bij het creëren van diepere klanteninzichten en beter aanpasbare bedrijfsmodellen. Het is niet gemakkelijk om flexibel te worden, vooral voor bestaande organisaties in traditionele sectoren.

Er is echter hoop. Bedrijven kunnen een sterke basis voor doorlopende verandering opbouwen door zich nu te richten op hun IT-infrastructuur. Digitale transformatie actief tegemoet treden is de beste manier voor uw organisatie om te plannen voor wat een onzekere toekomst zal zijn.

Wat betekent digitale transformatie voor uw bedrijf?

What does digital transformation mean for IT infrastructure-Body Text ImageHet is bijna onmogelijk om een IT-conferentie te bezoeken zonder te worden geconfronteerd met verhalen over servicegerichte firma’s als Uber en Airbnb. Deze nieuwe marktbetreders hebben al lang bestaande sectoren flink in de war geschopt door effectief gebruik van digitale innovatie en veelzijdige service.

Er mag dan op evenementen veel aandacht aan deze ontwrichters worden besteed, maar de concentratie is logisch vanuit zakelijke perspectief. Slimme bedrijven in alle sectoren gebruiken digitale technologie om hun klanten nieuwe ervaringen te bieden. En deze ervaringsgerichte bedrijven zijn ook niet alleen op service gebaseerde start-ups.

Traditionele bedrijven vinden manieren om digitale transformatie te gebruiken om nieuwe bedrijfsmodellen te creëren. Zoals deskundigen bij Boston Consulting Group (BCG) onlangs concludeerden, gebruiken bedrijven in alle industrieën kunstmatige intelligentie, geavanceerde gegevensanalyse en 3D-afdrukken om nieuwe waardeniveaus te creëren.

Op welke manier ontwricht deze door gegevens aangedreven methode de traditionele IT-infrastructuur?

Maar het is niet allemaal goed nieuws. BCG erkent dat firma’s in bepaalde industrieën, zoals energie, transport en gezondheidszorg, een langzame, methodische benadering blijven volgen. Deze industrieën zijn onbuigzaam en op processen gericht. Hier kan de IT-transformatie, volgens BCG, wel vijf jaar duren.

Zoals in een recent artikel op CIO.com uiteengezet, zijn te veel procesgerichte bedrijven nog steeds nauw verbonden met een verouderde infrastructuur die de digitale verandering op geen enkele wijze kan bijhouden. In plaats van zich te richten op innovatie zijn IT-leiders en hun zakelijke tegenhangers nog steeds gefixeerd op operationele kwesties, waardoor digitale transformatie wordt verwaarloosd.

Kortgezegd moeten IT-managers overgaan op een nieuwe manier van werken. In plaats van te proberen verouderde en achterhaalde datacenters gaande te houden, moeten ze samen met hun zakelijke tegenhangers helpen bij het creëren van een bedrijfscase waarin men vooruit gaat naar een nieuwe, geavanceerde IT-infrastructuur die digitale transformatie kan ondersteunen.

Hoe ziet een moderne IT-infrastructuur eruit?

Zoals van het begin af aan al is vermeld, kan het tijdperk van digitale transformatie worden gekarakteriseerd door haar aandacht op bijna constante verandering. Als uw bedrijf in een flexibele markt concurrerend wil blijven, moet het toegang hebben tot een aanpasbare, hoogwaardige IT-infrastructuur.

Het moderne datacenter moet snel en efficiënt zijn en een serie belangrijke elementen bevatten. Het datacenter moet door software worden gedefinieerd om te helpen bij het automatisch toewijzen van hulpbronnen en bij voorkeur uitsluitend Flash-opslag gebruiken om prestaties te leveren die het beste in hun klasse zijn.

Alle benodigde gevirtualiseerde computing-, opslag- en networking-assets moeten worden geïntegreerd om veerkracht, hoge prestaties en flexibele groepering te bieden. De sleutel is dat uw organisatie ook in staat moet zijn om de IT-infrastructuur naar buiten toe te schalen, zodat wordt geprofiteerd van on-demand IT en hybride cloudfaciliteiten naarmate de zakelijke noodzaak hiertoe ontstaat.

Het is nu de tijd voor uw bedrijf om te zorgen dat de IT-infrastructuur op de uitdaging is voorbereid. Is uw bedrijf voorbereid op digitale transformatie? Klik hier om erachter te komen.

 


 

Referenties:

https://www.bcg.com/d/press/31january2017-digital-transformation-opportunities-ebook-143809

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels is als journalist gespecialiseerd in het bedrijfsleven en IT-leiderschap. Na een periode als redacteur bij CIO Connect en bij Computing schreef hij al voor verschillende organisaties, waaronder de Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing en Times Higher Education. Mark draagt ook bij aan CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform en CIOnNET. Hij heeft uitgebreide ervaring met hoe CIO's technologie gebruiken en toepassen in het bedrijfsleven.

Laatste Artikels:

 

Tags: Converged Infrastructure, Technology