Home » Technology » Converged Infrastructure » Wat is een software gedefinieerd datacenter?

Wat is een software gedefinieerd datacenter?

Tech Page One

Het softwaregedefinieerde datacenter (Software Defined Data Centre, SDDC) wordt nog steeds hoofdzakelijk op hardware gebouwd, maar het is de software-intelligentielaag erbovenop die ons voorziet van een voorsprong op de concurrentie in een nieuwe aanpak van wat een geconvergeerde IT-infrastructuur is. Zodra we deze kernwaarheid realiseren, kunnen we beginnen uit te leggen hoe de SDDC functioneert en waarom bedrijven deze methode moeten implementeren. De actie voor het virtualiseren van de kernelementen van een geconvergeerde netwerkinfrastructuur houdt in dat we de beschikbare netwerk-resources kunnen samenbrengen door ze op te splitsen en er door middel van softwaregedefinieerde bedieningselementen toegang toe te verkrijgen. Serverdataopslag, software-processors, besturingssystemen en – uiterst kritiek – netwerkbesturing worden alle ‘gedefinieerd’ in een virtuele ruimte en we besluiten door middel van een centrale beheerconsole in welke mate we er gebruik van maken. De doelmatigheden van het management, kostenbesparingen, voordelen van gegevensbeheer en nieuwe innovatiekanalen die worden geopend, zijn het directe resultaat van de extra fijne bedieningselementen die we door middel van softwaredefinitie verkrijgen.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Converged Infrastructure, Technology